07 februari 2018

PAROCHIEBLAD VAN 10 TOT 18 FEBRUARI 2018

parochieblad Watounoartje.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ABELE

Zaterdag 10 februari:

18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 11 februari:

11.00u. H. Mis voor overleden ouders

Woensdag 14 februari:

19.00 u. Mis, aswijding en oplegging van askruisjes

Zaterdag 17 februari:

18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 18 februari:

11.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot (GM)

SINT JAN TER BIEZEN

Zondag 11 februari:

10.30u. Hoogmis voor de parochianen

Maandag 12 februari:

08.30u. Gelezen Mis

Dinsdag 13 februari:

 08.30u. H. Mis voor overledenen

Woensdag 14 februari:

ASWOENSDAG GEEN H. MIS IN SINT-JAN-TER-BIEZEN WEL OM 9.30u IN WATOU EN OM 19u IN ABELE

Donderdag 15 februari:

08.30u. H. Mis ter ere van het H. Hoofd

Zondag 18 februari:

10.30u. Jaarmis voor Madeleine Gruwier en echtgenoot André Verhaeghe en tevens jaarmis voor Jenny Porreye, echtgenoot van Leopold Verslype

11.30u Dankmis voor de familie Vandenbroucke

WATOU

Zaterdag 10 februari:

17.00u. Jaarmis voor Marcel Soubry en echtgenote Maria Gantois en overleden schoonzoons

Zondag 11 februari:

09.30u. Jaarmis voor Gilbert Deroo en kleinzoon Kenneth

11.45u. Doopviering van Remy Cappoen

14.30u Doopviering van Achilles Baelde

Maandag 12 februari:

08.00u. H. Mis voor overledenen GL

Woensdag 14 februari:

09.30u.  ASWOENSDAG  H. Mis voor welslagen operatie met aswijding en opleggen askruisje

Vrijdag 16 februari:

17.30u. H. Mis voor overleden zus

Zaterdag 17 februari:

10.00u. IN ROESELARE H. GODELIEVEKERK 76° SPORTABEDEVAART

17.00u. Jaarmis voor overleden ouders

Zondag 18 februari:

09.30u. Hoogmis voor de parochianen

HUISDIERENZEGENING

Op zondag 4 februari vond de traditionele huisdierenwijding plaats in de Sint-Bavokerk. Pastoor Ludo mocht dit jaar een vijftigtal (brave) huisdieren zegenen.

IMG_9156.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik hieronder voor meer foto's:

https://drive.google.com/drive/folders/15wKeGsUaNHKuQYGOL...

HERDENKING

Beste familie, goede vrienden,        

Een lichte huiver bij de ochtendwandeling, de winter legt het loodje. Even stilstaan. De eerste krokussen doen hun best. Een sluier van pastel waar Sabine erg van hield. Samen met jullie wil ik, naar jaarlijkse gewoonte, terugdenken aan wat mooi en warm was, lief en teder. Nu, zeven jaar later, zijn de herinneringen even helder. Het besef, dat het echte geluk mijn pad even kruiste, wordt alleen maar sterker.

Na een sfeervol bezinningsmoment in de Sint Bavo-kerk ontvang ik jullie graag in ’t Hommelhof met een hapje en een drankje.

Deze keer zetten we het project ‘De kleine K’ van het Jan Yperman ziekenhuis in het zonnetje. Dankzij dit project, dat dit jaar van start gaat, krijgen kwetsbare kinderen en  jongeren professionele hulp en de nodige tijd om even op adem te komen.

Voor het luikje ontspanning & cultuur tekent Luc Cuppens. Luc is een troubadour van het zuiverste soort die er als geen ander in slaagt de juiste snaar te treffen.

Stefaan                                                                                                                                               

Het bijwonen van het bezinningsmoment is uiteraard gratis maar wie het volledige pakket wil degusteren, wordt vriendelijk verzocht zich vóór 19/02/2018 in te schrijven door storting van minimaal € 20 p.p. op rekeningnummer BE54 7380 0173 4197 van Jan Yperman Ziekenhuis met de vermelding:  “Herdenking Sabine” + het aantal personen.

Herdenking Sabine

Maandag 26 februari 2018 om 19.00u

Sint-Bavokerk