07 februari 2018

HERDENKING

Beste familie, goede vrienden,        

Een lichte huiver bij de ochtendwandeling, de winter legt het loodje. Even stilstaan. De eerste krokussen doen hun best. Een sluier van pastel waar Sabine erg van hield. Samen met jullie wil ik, naar jaarlijkse gewoonte, terugdenken aan wat mooi en warm was, lief en teder. Nu, zeven jaar later, zijn de herinneringen even helder. Het besef, dat het echte geluk mijn pad even kruiste, wordt alleen maar sterker.

Na een sfeervol bezinningsmoment in de Sint Bavo-kerk ontvang ik jullie graag in ’t Hommelhof met een hapje en een drankje.

Deze keer zetten we het project ‘De kleine K’ van het Jan Yperman ziekenhuis in het zonnetje. Dankzij dit project, dat dit jaar van start gaat, krijgen kwetsbare kinderen en  jongeren professionele hulp en de nodige tijd om even op adem te komen.

Voor het luikje ontspanning & cultuur tekent Luc Cuppens. Luc is een troubadour van het zuiverste soort die er als geen ander in slaagt de juiste snaar te treffen.

Stefaan                                                                                                                                               

Het bijwonen van het bezinningsmoment is uiteraard gratis maar wie het volledige pakket wil degusteren, wordt vriendelijk verzocht zich vóór 19/02/2018 in te schrijven door storting van minimaal € 20 p.p. op rekeningnummer BE54 7380 0173 4197 van Jan Yperman Ziekenhuis met de vermelding:  “Herdenking Sabine” + het aantal personen.

Herdenking Sabine

Maandag 26 februari 2018 om 19.00u

Sint-Bavokerk

De commentaren zijn gesloten.