08 november 2017

PAROCHIEBLAD VAN 11 TOT 19 NOVEMBER 2017

parochieblad Watounoartje.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ABELE

Zaterdag 11 november:

11.00u. Voor slachtoffers van beide wereldoorlogen en voor vrede in de wereld

18.00u. Uitzonderlijk geen mis

Zondag 12 november:

11.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot

Zaterdag 18 november:

18.00u. H. Mis voor het welzijn van de parochianen

Zondag 19 november:

11.00u. H. Mis voor Valère Dehouk en Madeleine Beddeleem

SINT JAN TER BIEZEN

Zondag 12 november:

10.30u. Hoogmis voor de parochianen

Maandag 13 november:

08.30u. Gelezen Mis

Dinsdag 14 november:

 08.30u.  GEEN H. MIS WEGENS NOVENE K.L. GRIMMINCK IN WATOU

Donderdag 16 november:

08.30u. GEEN H. MIS WEGENS NOVENE K.L. GRIMMINCK  IN WATOU

Zondag 19 november:

10.30u. Jaarmis voor Roger Coutteure, echtgenoot van Godelieve Verlinde en tevens voor de overleden parochianen vanwege de werkgroep

WATOU

Zaterdag 11 november:

10.00u. Plechtige jaardienst voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen

17.00u. H. Mis voor overledenen

Zondag 12 november:

09.30u. OPENING VAN DE NOVENE TER ERE VAN PASTOOR K.L. GRIMMINCK.  Hoogmis voor de parochianen

Maandag 13 november:

09.00u. TWEEDE DAG VAN DE NOVENE  H. Mis voor overleden ouders

Dinsdag 14 november:

09.00u. DERDE DAG VAN DE NOVENE  H. Mis voor Gerard Devos

Woensdag 15 november:

09.00u. VIERDE DAG VAN DE NOVENE  H. Mis voor Gerard Rouseré

Donderdag 16 november:

09.00u. VIJFDE DAG VAN DE NOVENE  H. Mis voor Sabine Devos

Vrijdag 17 november:

09.00u. ZESDE DAG VAN DE NOVENE  H. Mis voor overleden echtgenoot en zoon

Zaterdag 18 november:

17.00u. ZEVENDE DAG VAN DE NOVENE  H. Mis  voor bijzondere intentie. Deze H. Mis wordt gezongen door het koor uit Beauvoorde

Zondag 19 november:

09.30u. ACHTSTE DAG VAN DE NOVENE  Jaarmis voor Leon Vandenbussche en echtgenote Martha Delboo

14.00u. Doopselviering van Owen Milleville

 

TENTOONSTELLING

 

Nog tot zondag 12 november...

INNER NATURE II  SILENCE. LIGHT.

Marc Angeli. Jean-Georges Massart.

Johan Parmentier.  Alexandra Roozen.

K1.JPG

Zondag van 14.00 tot18.00 uur

In de tentoonstelling worden vier verschillende vormentalen samengebracht:

een zachte aanwezigheid van kleur, de kromming van een tak,

de sporen in steen of brons of het krassen van potlood.

Els Wuyts, curator

OKRA WATOU

November is de maand om het lidgeld voor 2018 op te halen bij onze leden. We doen een oproep om mensen wakker te maken om aan te sluiten bij onze vereniging. Jacqueline Vuylsteker is onze teamleider, vroeger was dat voorzitter of voorzitster. Tal van activiteiten worden in de loop van het jaar georganiseerd.

- Iedere eerste en derde dinsdag kaarting (manillen) en rummkub.

- Iedere tweede dinsdag petanque in Poperinge terreinen Poperingse Petanquekoppen (vroegere    melkerij, binnen of bij mooi weer buiten. Telkens 10 pistes beschikbaar.

- Iedere vierde dinsdag andere activiteit,  bakken, wijndegustatie, bezinning, bloemschikken....

- Iedere maandag fietsen, drie groepen met aangepaste afstand en snelheid. In de winter is er          wandelen of fietsen.            

- Een dagreis

- Halve dagreis

- Lentefeest

- Uitstap met toeristentreintje

- Jaarlijkse bedevaart naar de St. Sixtus kapel

- Jaarlijkse feestmaaltijd

- Breughelmaal met tombola

- Sint Maartensfeest

- Kerstfeest 

- Om de twee jaar Okraquiz

- Tijdens deze feesten telkens muzikale optredens

Het lidgeld per gezin is 38.00 €, alleenstaande  23.00 €

Sportverzekering, terugbetaald door mutualiteit is 8.00 €

Iedere 55 plusser kan zich reeds inschrijven.

Maandelijks verschijnt het OKRA tijdschrift die we u bezorgen samen met een maandbrief.

Alle inlichtingen en resultaten verschijnen altijd op onze website:

http://www.okrawatou.be/index.html

Wie zich wil aansluiten vindt de namen van alle bestuursleden terug op de website.