20 december 2017

MEDEDELINGEN STADSBESTUUR

Wegenwerken

In 2018 worden buitengewone onderhoudswerken uitgevoerd aan volgende wegen: Gasthuisstraat, Ieperstraat, Pottestraat (tussen Gasthuisstraat en Krombeekseweg), zijarm Doornstraat, Saazlaan, deel Kentlaan, Elzasdreef, Spaltdreef, deel Buvrinnesdreef, Hallertaulaan, Kruisbooglaan, Watouplein, Kasteelstraat, Vijfhoekstraat, Kapelaanstraat, Vuileseulestraat, Oude-Provenstraat, Beleedstraat en een deel van de Kapellestraat. In de meeste gevallen gaat het om de aanleg van een nieuwe toplaag en het voorzien van wegmarkering.

Ophaling huisvuil

Het grondgebied van Watou blijft volledig in sector 4, maar de ophaling van het restafval (witte zakken) zal vanaf 2 januari op dinsdag doorgaan. Raadpleeg uw afvalkalender voor alle verdere info.

De commentaren zijn gesloten.