29 november 2017

MEDEDELINGEN STADSBESTUUR

Belasting identiteitsdocumenten

De FOD Binnenlandse Zaken verhoogt de productiekostprijs voor de gewone procedures van de verschillende identiteitsdocumenten op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex. De prijzen bedragen vanaf 1 januari 2018 7 euro voor een KidsID, 18 euro voor een elektronische identiteitskaart, 18 euro voor een elektronische vreemdelingenkaart zonder biometrie en 20 euro voor een elektronische vreemdelingenkaart met biometrie.

Motie werking belbus

De gemeenteraad van Heuvelland keurde een motie goed omtrent de nieuwe werking van de belbus. Op 1 juli 2017 wijzigde De Lijn de werking van de belbus (via het reservatiesysteem Cover) met langere reistijden, langere wachttijden en foutieve communicatie tot gevolg. Jongeren uit bepaalde deelgemeenten van Heuvelland kunnen de verschillende middelbare scholen in Poperinge niet langer binnen een aanvaardbare tijdspanne bereiken met het openbaar vervoer. Het gemeentebestuur van Heuvelland stelt dan ook dat de nieuwe werking van de belbus in werkelijkheid louter een afbouw van het openbaar vervoersaanbod in de landelijke gebieden is en vraagt bijgevolg dat De Lijn dringend aanpassingen doorvoert om hieraan tegemoet te komen. De stad besliste om, net zoals de gemeente Heuvelland, De Lijn met aandrang te verzoeken om de nieuwe werking van de belbus bij te sturen.

Infosessie energieleningen

Heeft u een hoge energiefactuur of denkt u aan het renoveren van uw woning? Dan kan de energielening van de Vlaamse Overheid u misschien een handje helpen!

Iedere bewoner van een woning in de Westhoek kan een goedkope energielening van de Vlaamse Overheid aanvragen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen. Iedereen kan nog tot eind 2018 een energielening aanvragen aan een vaste intrestvoet van 2%. Bepaalde doelgroepen kunnen zelfs renteloos lenen. Aan deze lening zijn geen kosten verbonden. Wacht dus niet langer en maak je woning nu energiezuiniger!

Onderstaande werken komen onder andere in aanmerking:

  • Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
  • Hoogrendementsbeglazing
  • Een zuinige verwarmingsinstallatie
  • Zonnepanelen en -boiler

Voor meer informatie bent u welkom op 12 december van 14u tot 15u30 in De Bres. Breng gerust uw energiefactuur mee om te vergelijken. Dit is geheel vrijblijvend.

Met vriendelijke groeten

ENERGIE.jpg

De commentaren zijn gesloten.