30 augustus 2017

GEMEENTERAAD 28 AUGUSTUS 2017

Nieuwe brug Winnezelestraat

Er komt een nieuwe brug over de Heidebeek in de Winnezelestraat. Studiebureau Arcadis uit Antwerpen maakte het ontwerp op voor het vernieuwen van de brug. De nieuwe brug wordt breder dan de bestaande. Er worden voetpaden voorzien van 1,4 m breed aan de noordkant en 1 m breed aan de zuidkant. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. De gemeenteraad keurde hiertoe het wegentracé goed.

Bestelwagen uitleendienst

Er wordt een gesloten bestelwagen met laadbrug aangekocht voor de uitleendienst. Deze zal gebruikt worden voor het vervoeren van het materiaal (podiumelementen, nadars, tafels en stoelen, audiovisueel materiaal,...) die je als Poperingse vereniging gratis kunt ontlenen bij de stad. De gemeenteraad keurde hiertoe het bestek en de gunningswijze goed.

Subsidie heraanleg private wegen

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed voor de heraanleg van private wegen die instaan voor de ontsluiting van minstens vier woningen naar een openbare weg. De technische dienst maakt een kostenraming op voor de heraanleg in recycling (halfverharding), waarbij de eigenaars een subsidie van 20% kunnen verkrijgen, of in recycling en asfalt (volledige verharding), waarbij de eigenaars in aanmerking komen voor een subsidie van 30%. De aanvragers kunnen zelf beslissen welk materiaal ze wensen te voorzien en hoe ze de kosten verdelen. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018. Om de werklast en de financiële gevolgen voor het stadsbestuur binnen de perken te houden, wordt slechts één aanvraag per jaar behandeld. Wanneer de eigenaars en houders van een erfdienstbaarheid daarnaast louter zelf willen voorzien in het kleinschalig herstel van een private weg, kunnen zij vanaf 1 januari 2018 asfaltgranulaat laten aanleveren via de stedelijke technische dienst aan een tarief van 12,50 euro per ton.

Fietshelmen met stadslogo

Het stadsbestuur kocht recent fietshelmen met stadslogo aan, voor gebruik door het stadspersoneel tijdens dienstverplaatsingen en om te verloten bij acties rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast kunnen de helmen te koop worden aangeboden, zoals reeds gebeurde met de fietstassen met stadslogo. De helmen worden verkocht aan 30 euro per stuk. Hiermee wil het bestuur het veilig fietsen in Poperinge promoten.

Fietsroute Kleine Flandrien

Westtoer staat in voor de realisatie van de Westhoek KD-route “Kleine Flandrien in spe”. De gemeenteraad keurde een overeenkomst goed met Westtoer waarin de route, de bewegwijzering, het startbord, de brochure, het beheer en de plaatsing van 2 picknickbanken in het Helleketelbos zijn opgenomen.

Bierfietsroutes

In het kader van het Leaderproject ''Copyright Westhoek'' zijn er 4 bierfietsroutes ontwikkeld in de Westhoek. Deze routes zijn niet bewegwijzerd, maar worden ondersteund door een pocket waarin de diverse routes werden opgenomen. In deze pocket zijn alle brouwerijen, bezoekboerderijen, het Hopmuseum en het brouwersdorp Watou opgenomen. Er komen infoborden voor hopbedrijf ’t Hoppecruyt, het Hopmuseum en in Watou. De gemeenteraad keurde hiertoe een overeenkomst met Westtoer goed.

De commentaren zijn gesloten.