16 augustus 2017

ENERGIEZUINIG

Poperinge maakt eigen gebouwen groener

Energiezuinig stadsdepot bij eerste projecten via het Smart Cities, Climate Action & Circular Economy financieringsprogramma 

Begin oktober 2019 zullen alle technische diensten van de stad Poperinge gecentraliseerd in een gloednieuw en bijzonder energiezuinig stadsdepot huizen, waar bovendien de administratieve diensten – en zelfs een (huis)dierenasiel – onderdak zullen vinden. Het accent ligt op verhoogde efficiëntie en betere dienstverlening, met extra aandacht voor milieu en energie, innovatie en maximale toegankelijkheid. Het project beantwoordt volledig aan de criteria van het nieuwe financieringsprogramma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy van Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB).

 

DEPOT.JPG

Het West-Vlaamse Poperinge diende eind vorig jaar bij Belfius een van de allereerste dossiers in voor de nieuwbouw. Met het tweede cofinancieringsprogramma komen Belfius en de EIB verder tegemoet aan de vraag om smart cities-projecten in België te ondersteunen en te realiseren. Zoals in nog vele andere gemeenten werken de technische diensten van Poperinge momenteel verspreid over verschillende sites, wat tot minder efficiëntie en effectiviteit leidt en onnodig tijdsverlies en kostbare verplaatsingen. Daarom besliste het stadsbestuur om het voltallige personeel (inclusief de administratie) op één centrale locatie te vestigen.

De Poperingse stadsdiensten zullen in de toekomst beter en efficiënter samenwerken, maar de stad geeft verder het goede voorbeeld aan de inwoners inzake duurzaam en energiezuinig bouwen. Op die manier leveren ze als overheid een concrete bijdrage aan de reductie van de CO2-uitstoot op het grondgebied. Het nieuwe gebouw (2.000 m2) langs de Ouderdomseweg zal voldoen aan de nieuwe EPB-eisen (E-peil, K-peil, binnenklimaateisen en hernieuwbare energie) die vanaf 2021 van toepassing zijn. De constructie zal o.m. voorzien zijn in opvang van regenwater voor hergebruik voor de toiletten en wasmachines, in de orangerie en voor het besproeien van de aanpalende sportterreinen. Aangezien dit stadsdepot een belangrijk logistiek knooppunt wordt, is bijzondere aandacht besteed aan de mobiliteit, veiligheid en toegankelijkheid voor alle gebruikers. Zo zullen de stadsdiensten voor de burgers afgescheiden zijn van het verkeer van de technische diensten, wat een betere en veilige dienstverlening oplevert.

Op de site (met een totale oppervlakte van 12.000 m2) zijn er parkeerplaatsen voor de bezoekers en het personeel en een specifieke ruimte voor opslag (zout, koudasfalt, containers, kranen, enz.). Er komt ook een gemeenschappelijke parking voor de aanpalende nieuwe brandweerkazerne en voor bezoekers van de nieuwe polyvalente zaal met sportinfrastructuur. Daarnaast wordt een (huis)dierenasiel ingericht en is er een laadpaal voor elektrische fietsen en wagens, vrij te gebruiken door stadsdiensten en burgers.

Voordelige financiering

Na een grondige analyse van het dossier vonden de experten van de Europese Investeringsbank en Belfius dat dit project een voorbeeld stelt voor andere gemeenten en dat het daardoor ook in aanmerking kwam voor een voordelige lening in het kader van het Smart Cities, Climate Action & Circular Economy-programma. Met dat programma engageerden Belfius en de EIB zich eind vorig jaar om samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor de financiering van slimme, inclusieve en duurzame projecten van lokale besturen, intercommunales en non-profitorganisaties uit de sociale sector (onderwijs en gezondheidszorg) in België. De werken voor dit nieuwe stadsdepot starten in december 2017 en zullen in principe afgerond zijn in oktober 2019. Dankzij de gunstige voorwaarden die verbonden zijn aan de Europese fondsen, kan de rentelast gevoelig worden verlicht, wat de stadskas én de burgers alleen maar ten goede komt. 

Tweede smart project voor Poperinge

Ook het nieuwe OC De Bollaard in deelgemeente Watou aan de Belgisch-Franse grens komt als tweede project in aanmerking voor de financieringslijn van Belfius en de EIB. De duurzame en multifunctionele nieuwbouw zal vanaf de zomer 2018 het onlangs gesloopte oude ontmoetingscentrum vervangen, dat tekenen van aftakeling vertoonde en niet meer voldeed aan de hedendaagse normen en noden. Bij het ontwerp is ruime aandacht besteed aan energie-efficiëntie en akoestiek. Om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van alle verenigingen en gebruikers kreeg de lokale bevolking ruime inspraak in de plannen. Dit project kon bovendien rekenen op subsidies via het Europese Leader-programma.

BOLLAARD.JPG

Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge: “Als lokale overheid zijn we er ons al lang van bewust dat er iets moet gedaan worden aan onze CO2-uitstoot. Daarom ondertekende Poperinge samen met Ieper op 3 juni 2015 het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie en engageerden we ons om samen de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU op ons grondgebied te verwezenlijken. Deze twee projecten passen volledig in dit engagement en we zijn bijzonder verheugd dat ze allebei via de Smart Cities-programma’s van Belfius en de EIB konden gefinancierd worden. CO2 is o.m. afkomstig van de eigen activiteiten van steden en gemeenten zoals bijvoorbeeld het energieverbruik van de stadsgebouwen, het brandstofverbruik van de voertuigen en de openbare verlichting. Het is onze rol als overheid om het goede voorbeeld te geven. Op die manier kunnen we bedrijven, organisaties en particulieren stimuleren om op hun beurt klimaatvriendelijke initiatieven te nemen.” 

800 miljoen voor Smart City-projecten in België

Op tweeënhalf jaar tijd werden niet minder dan 62 ‘smart’ projecten via het programma Smart Cities & Sustainable Development gefinancierd voor een totaalbedrag van ongeveer 400 miljoen euro, zoals het CNG-tankstation van IMOG en het stadsvernieuwingsproject ‘h^aqua’ in Harelbeke, de uitbouw van de woonzorgcampus Oleyck in Landen, de aanleg van de ‘Croisette’ in Dinant of de bouw van bijna-energieneutrale assistentieflats in Schelle.

Op basis van dat succes beslisten Belfius en de EIB eind vorig jaar om samen 400 miljoen euro extra vrij te maken voor de financiering van slimme, inclusieve en duurzame projecten van lokale besturen, intercommunales en non-profitorganisaties uit de sociale sector (onderwijs en gezondheidszorg).

Via dit nieuwe programma willen Belfius en de EIB verder bijdragen aan de actieve ondersteuning van de Smart Cities-dynamiek in België en meewerken aan duurzame groei als bron van welvaart en sociale vooruitgang ten gunste van de burgers en de ondernemingen.

Perscontact

Stad Poperinge

Florentien Lahoutte, + 32 57 34 66 89 of +32 498 395 100, florentien.lahoutte@poperinge.be  

De commentaren zijn gesloten.