21 juni 2017

PAROCHIEBLAD VAN 24 JUNI TOT 2 JULI

parochieblad Watounoartje.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ABELE

Zaterdag 24 juni:

18.00u. Voor het welzijn van de parochianen         

Zondag 25 juni:

11.00u. Voor overleden echtgenoot

Zaterdag 01 juli:

18.00u. Voor het welzijn van de parochianen         

Zondag 02 juli:

11.00u. Voor overleden echtgenoot

SINT JAN TER BIEZEN

Zondag 25 juni:

10.30u.  KERMISZONDAG  Jaarmis voor Gaston Deheegher en echtgenote Irma Degrauwe en overleden familie

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

Maandag 26 juni:

10.00u. JAARDIENST VOOR DE OVERLEDEN PAROCHIANEN MET UITDELING GEDACHTENISSEN

Dinsdag 27 juni:

08.30u. H. Mis voor bijzondere intentie

Donderdag 29 juni:

09.00u. JAARDIENST VOOR DE GESNEUVELDEN

Zondag 2 juli

10.30u. Hoogmis voor de parochianen

WATOU

Zaterdag 24 juni:

17.00u. H. Mis ter ere van de H Philomena

Zondag 25 juni:

09.30u. Jaarmis voor Albert Decalf, echtgenoot van Cecile Lebbe, overleden ouders en familie

11.45u. Doopselviering van Max Vandecasteele

DIT WEEKEND: JAARLIJKSE OMHALING VOOR DE EIGEN KERK

Maandag 26 juni:

08.00u. H. Mis voor overleden ouders

Woensdag 28 juni:

08.00u. H. Mis voor overleden echtgenoot

Donderdag 29 juni:

19.00u.  Bedevaart naar de kapellen Parisis – Quaghebeur ingericht door de gebedsgroep

Vrijdag 30 juni:

09.15u.  DANKMIS bij het einde van het schooljaar met BLOEMENHULDE  aan het standbeeld van het H Hart op het Watouplein

18.00u. H. Mis voor overleden moeder JD

Zaterdag 1 juli:

14.00u Doopselviering van Demi Ostyn

17.00u. H. Mis ter ere van Sint Christoffel  en tevens Jaarmis voor Joseph Demol en echtgenote Simonne Lazeure, Jean-Pierre en Brigitte Demol

Zondag 2 juli:

09.30u. Hoogmis voor de parochianen

 

 

Bewaren

De commentaren zijn gesloten.